PowerCLI

...now browsing by category

 

Check MAC addresses for all VMs

piątek, Luty 15th, 2013

A quicker – how to check MAC addresses assigned to all VMs:

Get-VM | Select-Object -Property Name,@{N=”MacAdresses”;E={$_.NetworkAdapters | ForEach-Object {$_.MacAddress}}},VMHost

The script found here. After a small modification it can show MACs for VMs in a resource pool, VMs filtered by name, etc.

PowerCLI po polsku! czyli nowa inicjatywa Grzegorza Kulikowskiego

wtorek, Listopad 27th, 2012

Ruszyła strona powerclipopolsku.info, gdzie Grzesiek Kulikowski rozpowszechnia wiedzę o Powershellu w ogólności i PowerCLI w szczególności oraz zaprasza chętnych do współpracy. Więcej info na stronie i na linkedinowym PLVMUG.